O konkursie


KOMUNIKAT:

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce informujemy, że zaplanowany na dzień 1 kwietnia 2020 r./3 czerwca 2020 r. konkurs Extra Piano Competition zostaje odwołany. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia i wpłaty wpisowego otrzymają zwrot na podane konto w terminie do końca czerwca 2020r.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Extra Piano Competition dla uczniów klas fortepianu dodatkowego oraz fortepianu obowiązkowego.

Konkurs odbędzie się 1 kwietnia 2020 roku w Szkole Muzycznej I stopnia im. K. Pendereckiego w Busku-Zdroju

Organizator:

Szkoła Muzyczna I stopnia im. K. Pendereckiego w Busku-Zdroju


Zgłoś się!

Bardzo dziękujemy za zgłoszenia!

Regulamin


1. Konkurs odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2020r. w Szkole Muzycznej im. K. Pendereckiego w Busku-Zdroju


2. Cele Konkursu:

- wymiana doświadczeń pedagogicznych dotyczących problemów pojawiających się w nauczaniu fortepianu dodatkowego i obowiazkowego.

- popularyzacja muzyki fortepianowej wśród uczniów.

- zdobywanie estradowego doświadczenia uczniów.

- konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów.


3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas fortepianu dodatkowego I stopnia oraz uczniowie klas fortepianu obowiązkowego II stopnia Szkół Muzycznych.


4. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w następujących grupach:

Grupa I –fortepian dodatkowy S. M. I stopnia

Grupa II – fortepian obowiązkowy S. M. II stopnia


5. Uczestnicy muszą wykonać 2 utwory: etiudę oraz utwór dowolny. Program należy wykonać z pamięci.


6. Czas występu nie może przekraczać 5 minut w I grupie oraz 10 minut w II grupie.


7. Kolejność występów podczas konkursu będzie ustalona drogą losowania.


8. Przesłuchania będą otwarte dla publiczności.


9. Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku dla celów konkursu.


10. Wykonania konkursowe będzie oceniać jury powołane przez organizatora konkursu.


11. Podczas Konkursu w każdej grupie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.


12. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.


13. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.


14. Do dnia 1 marca 2020 roku należy przesłać zgłoszenia uczestnictwa drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej konkursu.


15. Do dnia 1 marca 2020 roku należy wpłacić wpisowe w wysokości 50 zł na podany numer konta:


95 8480 0004 3001 0098 5453 0001

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju, al. Adama Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój

w tytule wpisując: EXTRA PIANO COMPETITION oraz imię i nazwisko uczestnika.


Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać drogą mailową na adres: szkola@muzyczna.busko.pl


16. Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych i wizerunku oraz Zgoda rodzica na przetwarzanie danych i wizerunku dziecka znajduje się do pobrania pod formularzem zgłoszeniowym. Druki należy doręczyć osobiście do szkoły LUB przesłać skan drogą mailową na adres: szkola@muzyczna.busko.pl


17. Zgłoszenia niekompletne nie będą przyjmowane.


18. W razie rezygnacji z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.


19. Przystąpienie do udziału w przesłuchaniach konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Kontakt


Skontaktuj się z nami, jeśli nurtuje Cię jakieś pytanie!

882 723 419

szkola@muzyczna.busko.pl